Feedback på prototyp

Vem är du?
Vi undrar om det är någon spesifik målgrupp som är mer intresserad av compareFish än andra. Därför, om du är den enda i målgruppen, hur hade du beskrivit målgruppen då?